Çift ilişkilerinde bireylerin özerklik düzeyi ilişkinin niteliğini etkileyen bir durumdur
Aile görünmeyen ağlarla birbirine bağlanmış üyelerden oluşan bir sistemdir
Çocuklar yaşadıkları her türlü baskılara rağmen kendi doğrularını oluştururlar