Gelişim Farklılıklarıyla İlgili Konular

 • Aile içinde uyum güçlükleri
 • Sosyal çevrede uyum güçlükleri
 • Gelişim farklılığıyla ilişkilendirilen psikososyal yakınmalar
 • Ebeveynlerin gelişim farklılığı olan çocuklarla ilgili tutum farklılıkları
 • Eğitim, tedavi ve bakımla ilgili konular
 • Gelişim farklılığının kabullenilmesiyle ilgili yakınmalar
 • Gelişim farklılığı olan çocukların ebeveynleri arasında yaşanılan uyum güçlükleri
 • Arkadaş ve akran ilişkileriyle ilgili yakınmalar
 • Gelişim farklılığının ortaya çıkması sonrasında aile ilişkilerinde farklılaşmalarla ilgili yakınmalar
 • Beklentilerle ilgili yakınmalar
 • Ailede görev dağılımı ve sorumluluklarla ilgili yakınmalar
Yorum eklemek için giriş yapın