Sistemik Psikoterapi Nedir?

Bizler, aile sistemi içinde dünyaya geliriz, bu sistem içerisinde gelişir ve kimliğimizi oluştururuz. Ailemizin de içinde bulunduğu kültürün belirlediği yaşam tarzlarına uygun olarak, yazılı olan ve olmayan kurallar doğrultusunda, tutum ve davranışlarımızla ilgili öğrenme deneyimleri yaşarız.

 Kiminle neyi konuşacağımız, kime nasıl davranacağımız, bir durum karşısında hangi duygu tutum ve davranışı yaşayacağımız gibi bir çok süreci, içinde bulunduğumuz aile ve bağlı bulunduğumuz kültürel yapılardan öğreniriz. Bunların arasından bazılarını devam ettirir, bazılarını ettirmeyiz. Sistemik terapi yaklaşımına göre, bireyin kendini tanıması ve anlamasıyla birlikte ihtiyaç duyulan değişimin ortaya çıkabilmesi için, birinci derecedeki yaşam alanında varolan ilişkilerin yapısı önem arz edebilir. Ayrıca aile üyeleri veya çiftler arasındaki karşılıklı etkileşim üzerinde çalışılırken kültürel özellikler de süreçte göz önünde bulundurulabilir. Terapi süreci, yakınmayı yaşayan bireyin kendisiyle sınırlı kalmamaktadır. Bireylerin yakınmaları ile ilişkili olarak ailenin diğer üyeleri veya diğer çiftler terapi sürecine katılabilir. Bu durum zorunlu değildir, ilgili kişilerin terapi sürecine katılımının gerçekleşmediği durumda, bu kişilerin yakınmalarla ilişkili etkileri değerlendirilebilir. Aile ve çift ilişkileri, bireylerin karşılıklı etkileşim içinde bulundukları "özgünlük" özelliği olan bir sistemdir. Her sistemin kendine göre yapısı ve düzeni vardır. Sistemden biri eksildiğinde veya sisteme biri eklendiğinde yada sistemde bir üye değişim yaşadığında, yapı bu durumdan etkilenebilir. Sistemin kendine ait özellikleri, özgünlüğü, dikkate alınmadığında ihtiyaç duyulan değişim sürecinde, yakınmalara ilişkin tutum ve davranışlarda güçlükler olabilir. Sistemik psikoterapide yakınmalar, bireyin içinde bulunduğu aile veya ilişki sistemi içinde değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak, bireyin içinde bulunduğu sistemin kendisinde veya algılanan sistemde oluşan değişimler, yakınmaların azalmasına veya ortadan kalkmasına katkı sağlayabilir. Sistemik psikoterapide, ebeveyn, çocuk, ergen, genç ve yetişkinlerle; çift ilişkilerinde evlilik öncesi, evlilik süreci ve boşanma yakınmalarıyla; gelişim farklılığı olan çocuklar ve aileleriyle çalışılabilir. Sistemik psikoterapi ucu açık bir süreçtir, kişi ve yakınmalara göre farklılaşabilen, zaman ve enerjiye ihtiyaç duyulabilir. Bireylerin yakınmaları, ilişki yapıları, karşılıklı etkileşim süreçleri ve özgünlükleri doğrultusunda yaşam kalitesinde iyileşmeye ve değişime odaklanılmaktadır. 

Yorum eklemek için giriş yapın